Geschillen

Bij een eventueel geschil ten gevolge van de aankoop via onze webshop verwijzen we naar het Europese Geschillenplatform: http://ec.europa.eu/odr/